Home

Turks Platform Den Haag (TPD) is een koepelorganisatie voor diverse Turkse verenigingen en stichtingen. Het TPD vertegenwoordigt ca. 20 instellingen. Door de bundeling van deze instellingen ontstaat een krachtige organisatie en is het TPD een belangrijke partij als het gaat om het behartigen van de sociaal-economische belangen van de aangesloten leden in Den Haag.

Het TPD is op de Nederlandse/Haagse samenleving geori├źnteerde initiatief. In het uitoefenen van onze functie, zoeken we graag een blijvende dialoog en optimale samenwerking met alle relevante Nederlandse organisaties. Ze zijn voor ons onmisbare partners. Vanuit een opbouwende benadering, met respect voor ieders positie, zullen we alles er aan doen om deze organisaties aan onze zijde te hebben in onze streven voor een harmonieuze samenleving.

Hiervoor is het van wezenlijk belang om continu op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de samenleving en wat zich binnen onze achterbannen afspeelt, waarbij in het oog wordt gehouden dat het gaat om de collectieve zaken die aangepakt kunnen worden.

Het zal duidelijk zijn dat onze prioriteit ligt in het volgen van de ontwikkelingen en aanpakken van de problemen hier in Nederland. Maar we kunnen ook niet gedesinteresseerd blijven voor de ontwikkelingen in Turkije. Want de individuele leden van de achterbannen van de aangesloten organisaties hebben op allerlei wijze een band met Turkije. Sommige besluiten c.q. maatregelen van de Turkse regering en haar instanties, raken hen direct en/of direct in hun belangen aan. Daarom zullen wij als platform ook de ontwikkelingen daar, vanuit een politiek onpartijdige kijk, volgen, indien nodig een reactie geven en alternatieve oplossingen aandragen.